Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу = Economics of the Transport Complex : зб. наук. пр. Вип. 29 / ХНАДУ ; гол. ред. О. М. Криворучко. — Харків : ХНАДУ, 2017. — 135 с.