Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. Вип. 25 / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т ; гол. ред. О. М. Криворучко. — Харків : ХНАДУ, 2015. — 168 с.