Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. Вип. 24 / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т ; гол. ред. О. М. Криворучко. — Харків : ХНАДУ, 2014. — 164 с.