Історія діловодства

Палеха, Ю. І. Історія діловодства (Документознавчий аспект) : навч. посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — К. : Ліра-К, 2011. — 324 с.