Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери

Бочко, О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : навч. посібник / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура ; Мукачівський держ. ун-т. — Київ : Кондор, 2012. — 218 с.