Основи менеджменту

Білорус, Т. В. Основи менеджменту : навч. посібник / Т. В. Білорус. — Київ : Атіка, 2009. — 160 с.