Фінанси

Фінанси : навч. посібник / А. В. Базилюк [та ін.] ; наук. ред. А. В. Базилюк ; Нац. транспортний ун-т. — Київ : Кондор, 2014. — 348 с.