Економічний аналіз

Черниш, С. С. Економічний аналіз : навч. посібник / С. С. Черниш. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 312 с.