Управління конкурентоспроможністю підприємств

Управління конкурентоспроможністю підприємств : підручник / Г. Т. П’ятницька [та ін.] ; заг. ред. Г. Т. П’ятницька. — Київ : Кондор, 2017. — 700 с.