Підприємницька освіта як ключ до успіху Ч. 8

Підприємницька освіта як ключ до успіху : навч.-метод. посібник / Р. Фортмюллер [та ін.] ; ред.: І. І. Дідух, О. А. Галкіна, О. І. Савченко. Ч. 8 : Витрати виробництва, калькуляція та фінансування (для викладачів) / І. Г. Олійник ; дар. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 56 с.