Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньо-транспортного комплексу України

Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньо-транспортного комплексу України : монографія / М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; дар. А. П. Марченко ; НТУ. — Київ : НТУ , 2015. — 128 с.