Менеджмент

Тимохова, Г.  Б. Менеджмент : навч. посібник / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. — Київ : Кондор, 2017. — 344 с.