Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки

Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий. — Київ : Кондор, 2017. — 376 с.