Теорія систем в екології

Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич [та ін.] ; дар. О. В. Шестопалов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, СумДУ. — Суми : СумДУ, 2015. — 330 с.