Основи грунтознавства

Панас, P. M. Основи грунтознавства : навч. посібник / P. М. Панас. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 245 с.