Екологія : лабораторний практикум

Екологія : лаб. практикум : підручник / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець, В. Ф. Райко ; за ред. проф. В. В. Березуцького. — Харків : НТУ "ХПІ", 2013. — 232 с.