Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів

Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів : навч. посібник / О. В. Шестопалов [та ін.] ; дар. О. В. Шестопалов ; заг. ред. О. В. Шестопалов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 116 с.