Біологічні методи охорони навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами

Біологічні методи охорони навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами : монографія / В. П. Шапорев [та ін.] ; дар. В. П. Шапорев ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 216 с.