Технологія модифікованих жирів

Гладкий, Ф. Ф. Технологія модифікованих жирів : навч. посіб. / Ф. Ф. Гладкий., В. К. Тимченко, І. М. Демидов та ін. ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ "ХПІ", 2012. — 210 с.