В'яжучі матеріали

Шабанова, Г. М. В'яжучі матеріали : текст лекцій / Г. М. Шабанова, А. М. Корогодська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. — 150 с.