Основи загальної хімії

Булавін, В. І. Основи загальної хімії : навч. посібник / В. І. Булавін, А. М. Бутенко, М. М. Волобуєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ "ХПІ", 2008. — 192 с.