Каталізатори в технології неорганічних речовин

Каталізатори в технології неорганічних речовин : монографія / Л. Л. Товажнянський , О. Я Лобойко , А. М. Бутенко [та ін.] ; за ред. Л. Л. Товажнянського , О. Я. Лобойка. — X. : Вид-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2013. — 220 с.