Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи

Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р. / ЦНБ ХНУ, НТБ НТУ “Львівська політехніка”, Політехнічний університет Лодзі, Бібліотека, НТБ ПолтНТУ. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 290 с.