Анотація

Наукова монографія призначена для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та технічного напрямку. Розглянуто найвизначніші події з історії відкриття, становлення й розвитку Харківського Практичного Технологічного інституту в дореволюційний період. Показано причини перейменування ВНЗ в Харківський Технологічний інститут, а згодом — у Харківський Технологічний інститут Імператора Олександра III. Наведено біографії видатних педагогів і вчених, які працювали в ХПТІ, а далі — в ХТІ та творили його історію. Описано результати оригінальних робіт, виконані під керівництвом великих вчених та педагогів.

Запропонований матеріал може бути використаний при вивченні найважливіших питань історії вітчизняної вищої освіти, при курсовому й дипломному проектуванні.