Забезпечення єдності електрорадіовимірювань

Забезпечення єдності електрорадіовимірювань : підруч. / Ю. Ф. Павленко [та ін.] ; ред. Ю. Ф. Павленко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 236 с.