Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 821

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун–т. № 821 : Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. А. Й. Наконечний. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 147 с.