Визначення навантажувальної здатності силових кабелів

Гурин, А. Г. Визначення навантажувальної здатності силових кабелів : навчально-методичний посібник / А. Г. Гурин, Л. А. Щебенюк ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун–т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 136 с.