Вимірювальна техніка та метрологія

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 76 / відп. ред. Б. І. Стадник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 165 с.