Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 820

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 820 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 123 с.