Сучасні конструкції та динаміка рухомого складу залізниць

Маслієв, В. Г. Сучасні конструкції та динаміка рухомого складу залізниць : навч. посібник / В. Г. Маслієв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 106 с.