Електрообладнання автомобілів і тракторів

Сажко, В. А. Електрообладнання автомобілів і тракторів : підручник / В. А. Сажко. — 2-ге вид. — Київ : Каравела, 2014. —  400 с.