Синергетичний автомобіль. Теорія і практика

Синергетичний автомобіль. Теорія і практика  / О. В. Бажинов [та ін.] ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. — Харків : ХНАДУ, 2011. —  235 с.