Основи теорії похибок засобів вимірювальної техніки

Чинков, В. М. Основи теорії похибок засобів вимірювальної техніки : навч. посібник / В. М. Чинков. — Харків : НТУ "ХПІ", 2008. — 88 с.