Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : для студ. спец. 6.070106 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. Б. Самородов, А. Д. Артюшенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 68 с.