Вступ до енергетичного менеджменту

​Вступ до енергетичного менеджменту : навч. посібник / С. Ф. Артюх [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 228 с.