Гідроенергетика. Т. 1

Гідроенергетика : підручник : 135-річчю Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Присвячується / Є. І. Сокол [та ін.]. Т. 1 : Гідрогазодинаміка. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 271 с.