Основи загальної та воєнної політології

Цюрупа, M. B. Основи загальної та воєнної політології : підручник / М. В. Цюрупа, B. C. Ясинська; під заг. ред. В. М. Телелима. — К. : Кондор, 2013. — 512 с.