Управління конфліктами

Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посібник / Г. В. Жаворонкова [та ін.]. — К. : Кондор, 2011. — 170 с.