Соціальна психологія. Практикум

Ставицька, Світлана Олексіївна. Соціальна психологія. Практикум : навч. посібник / С. О. Ставицька, В. В. Волошина ; Ін-т соціології, психології та управління нац. пед. ун-ту . — Київ : Каравела, 2013. — 320 с.