Психологія управління

Ходаківський, Є. І. Психологія управління : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; ред. Є. І. Ходаківський. — 3-тє вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літ-ри, 2011. — 664 с.