Психологія

Психологія : підручник / С. Д. Максименко [та ін.] ; ред. І. Ф. Прокопенко ; худож. Ю. Ю. Романіка. — Харків : Фоліо, 2012. — 863 с.