Философские проблемы космологии

Базалук, O. A. Философские проблемы космологии : монография / О. А. Базалук, И. В. Владленова. — X. : Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, 2013. — 190 с.