Інженерна психологія у системах людина — машина

Романовський, О. Г. Інженерна психологія у системах людина — машина : підручник / О. Г. Романовський, Б. І. Фурманець, Ю. І. Панфілов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ ”ХПІ”, 2012. — 336 с.