Філософія

Петрушенко, В. Л. Філософія : навч. посібник / В. Л. Петрушенко. — Львів : Новий світ-2000, 2011. — 648 с. — (Вища освіта в Україні)