Філософія (релігієзнавство, логіка, етика і естетика)

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика) : підручник / М. І. Горлач [та ін.] ; Харківський ун-т повітряних сил. — 2-ге вид., доп. та перероб. — Харків : ХУПС, 2011. — 412 с.