Філософія : хрестоматія

Філософія : хрестоматія ( від витоків до сьогодення ) : навч. посіб. / за ред. акад. HAH України Л. В. Губерського. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2012. — 621 с.