Дитяча психологія

Дуткевич, Д. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Д. В. Дуткевич. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.