Біологічна хімія

Столяр, О. Б. Біологічна хімія : навч. посібник / О. Б. Столяр ; Тернопільський нац. пед. ун-т. — Київ : КНТ, 2015. — 369 с.