Імунологія

Холодна, Л. С. Імунологія : підручник / Л. С. Холодна. — Київ : Вища шк., 2007. — 271 с.