Загальна фізика. Лабораторний практикум

Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 2 : Коливання та хвилі. Оптика / А. О. Мамалуй [та ін.] ; заг. ред. А. О. Мамалуй ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 216 с.